กลุ่มที่ 1 (A) – กลุ่มไม้แปรรูป, ไม้อัด, ไม้เทียม, ผ่าไส

 1. บริษัท ทวีกิจผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 5/1 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-0330, 0-2587-3322, 0-2912-6475
E-mail Address sale@thaitimber.com
Facebook @taveekij2523
LINE OA
Website www.thaitimber.com
 1. หจก. น่ำเซ้งล้ง
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 396/2 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-6933, 0-2912-7324-5
LINE 0830088037
 1. ชัยเจริญ ฮาร์ดแวร์
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 17 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2586-7878-9, 0-2586-7889-90
E-mail Address walaporn.p@gmail.com
Facebook @ChaicharoenHardware
LINE 0818189391
 1. หจก. พ.พัฒนาสิทธิ์
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 41, 43 ถ.ประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-5063, 0-2585-1532
E-mail Address oomzin@gmail.com
Facebook @taveekij2523
LINE 0887571683
 1. มกเซ่ง ค้าไม้
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 63 ถ.ประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2586-7895, 0-2912-9299
E-mail Address moksengtimber@gmail.com
Facebook @moksengtimber
 1. หจก. วิวัฒน์พนาค้าไม้
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 65 ซ.ประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-7575, 0-2585-8765
 1. บจก. ส.สามัคคี คอร์ปอร์เรทท์
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 94, 94/8-9 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2912-8449, 0-2585-2440, 0-2585-7474
E-mail Address s_samakkee@yahoo.com
LINE s.samakkeecorp
Website www.samakkeetimber.com
 1. บจก. ส.ทวีกิจค้าไม้
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 67, 69 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 08-6664-4604
 1. บจก. แสงทองวู้ดแลนด์
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 101, 103 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-5675, 08-6313-0915, 08-7684-5010
Facebook @sangtongwoodland
LINE 0876845010
 1. วนศักดิ์ ค้าไม้
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 164-166 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2912-8983
E-mail Address wanasak1996@hotmail.com
LINE wanasak164166
 1. บริษัท สุพรรณค้าไม้ จำกัด
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 168, 170, 172, 174, 176 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-2383, 0-2585-9532, 0-2912-6398
 1. สิทธิกิจ ค้าไม้
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 391 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2912-6828-9
E-mail Address sittikit.np@hotmail.co.th
 1. หจก. พฤกษาทอง
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 242/1-2 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2911-4997, 09-8165-6545
E-mail Address pstwood@hotmail.com
LINE pstwood
Website www.pstwood.com
 1. หจก. เอกพฤกษ์
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 242/48 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2587-2381, 0-2585-0773, 08-1659-7251
E-mail Address ekkrapruk@hotmail.com
LINE 0869980810
 1. บจก. วีเอ็นเอส วู้ด
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 358/1 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 08-6316-2761, 0-2911-2439
E-mail Address  
Facebook
LINE nhoo-pk
Website www.vnswood.com
 1. หจก. วนาสุวรรณค้าไม้
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 385/28 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-6396, 0-2585-4784, 0-2556-1293-4
 1. หจก. สิริลัพธ์ค้าไม้
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 372/1-7 ถนนประชานฤมิตร แขงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-7888, 0-2585-6919, 0-2587-6695
Facebook สิริลัพธ์ค้าไม้
LINE slwood11
 1. หจก. เกรียงไกร ค้าไม้
ฝั่งถนน R
ที่อยู่ 408/1 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2587-1535, 0-2911-2583, 0-2585-2552, 0-2585-6735, 0-2911-5288
E-mail Address ctt2549@hotmail.com
Facebook Platinum Wood
LINE @platinumwood
 1. บริษัท วิวัฒน์ชัยค้าไม้ จำกัด
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 725 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-6950, 08-1808-8283
E-mail Address varissara.h@gmail.com
Facebook @vkfloor
LINE 0818088283
Website www.vkfloor.com
 1. หจก. ร่วมสุข ค้าไม้
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 875-879 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-1222, 0-2585-9427
Facebook ร่วมสุข ค้าไม้
LINE @ruamsukwood
 1. ชัยพฤกษ์ ค้าไม้
ฝั่งถนน L
ที่อยู่ 883-885 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-4118, 09-5831-8585
LINE wiboonph

กลุ่มที่ 2 (B) – กลุ่มไม้พื้น, ปาร์เก้, พื้นลามิเนต, ไวนิล

 1. บริษัท ทวีกิจผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด สาขา 0001 (โชว์รูม)
ฝั่งถนนR
ที่อยู่2/1 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-3322, 0-2912-6475
E-mail Addresssale@thaitimber.com
Websitewww.thaitimber.com
 1. โกวิน
ฝั่งถนนR
ที่อยู่14 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม.10800
เบอร์ติดต่อ08-9488-8920
 1. บจก. สยามดีไซน์
ฝั่งถนนR
ที่อยู่32 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ09-8892-8386
Facebookบริษัท สยามดีไซน์
LINE0988928386
 1. PT ลามิเนต
ฝั่งถนนR
ที่อยู่34 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-2423-3756
LINEID: jibby-jb
 1. อัมพร
ฝั่งถนนL
ที่อยู่325 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ02586-7925, 09-4873-7990
LINE0948737990
 1. บจก. พีที ไม้แปรรูป
ฝั่งถนนL
ที่อยู่327/4 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-7732, 0-2913-5598-9
E-mail Addresspt_timber2000@yahoo.com
LINE0846589222
 1. เข่งหน่ำฮวด ค้าไม้
ฝั่งถนนL
ที่อยู่327/5-6 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-1942, 0-2912-8088-9, 08-1802-8305
E-mail Addressknh_nit@hotmail.com
Facebookเข่งหน่ำฮวดค้าไม้
LINEknh_nit
 1. บจก. ชัยชนะค้าไม้
ฝั่งถนนL
ที่อยู่327/13 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม.10800
เบอร์ติดต่อ0-2556-13101
 1. ที.เอส.เฟอร์นิเจอร์
ฝั่งถนนR
ที่อยู่242/25 ซอยประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-6790, 08-6457-3546
E-mail Addresst.s.furniture@hotmail.com
Facebook@laminatebyts
LINEmuay_muay1
 1. สันติพลค้าไม้
ฝั่งถนนL
ที่อยู่415 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-3116, 0-2912-7137, 08-9798-7171
E-mail Addressaaapueencake@gmail.com
LINE08-1805-1918
 1. David Snow
ฝั่งถนนL
ที่อยู่445 ซ. ประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ06-2097-0088
E-mail Addressdavidsnowdsw@gmail.com
LINE0620970088
Websitewww.davidsnowthailand.com
 1. มิสเตอร์เอาท์เลท (บางโพ)
ฝั่งถนนR
ที่อยู่963/2 ถนนประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ06-2875-0859
E-mail Addressnuttpek@gmail.com
Facebook@Mr.Outlet.flooring
LINEpekpak
Websitewww.mroutlet.com
 1. พรโชคชัย ปาร์เก้
ฝั่งถนนL
ที่อยู่859,861,863 ,865/2-3 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-5029, 0-2587-4120, 09-0889-9806
E-mail Address@PORNCHOKCHAIWOOD
LINE@pornchokchai
 1. น้องมันตา ลามิเนต
ฝั่งถนนL
ที่อยู่925 ซอยประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800
เบอร์ติดต่อ09-8719-8556
E-mail Addressekkrapruk@hotmail.com
LINE0987198556

กลุ่มที่ 3 (C) – กลุ่มไม้คิ้ว, ไม้บัว, ไม้บันได

 1. ชัยเจริญการช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่2/3 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-2345, 08-8585-1192
LINEkarnchang88
 1. สุวิทย์การช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่12 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-5891
LINE0986149707

 1. หจก. สยามคิ้วทอง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่66, 68 ซอยประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-1450
E-mail Addresssiamkt@gmail.com
LINE0867786231
 1. พัฒนชัยการช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่76 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-6554
 1. ส่วนการช่าง (สาขา 01)
ฝั่งถนนR
ที่อยู่138-156 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-1891, 0-2585-0430
Facebook@suanbangpo
LINE@suan.bangpo
Websitewww.suankarnchang.com
 1. ช.อยู่เจริญ
ฝั่งถนนR
ที่อยู่212 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ09-2642-8963
LINEjaen3226
 1. ส จิตรการช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่220,232 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซือ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ08-1651-5394
E-mail AddressSjk_kk@yahoo.com
LINEpkwiz

 1. ชัยชนะ การช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่242/24 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 24 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-3464, 0-2911-5203
 1. สรรชัย การช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่242/21-22 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 24 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-5030, 0-2911-2464
E-mail Addresst.s.furniture@hotmail.com
LINE0863223429
 1. วันชัยการช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่242/37-38 ซอยประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-1495, 0-2911-4913
 1. สมเกียรติ การช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่242/35-36 ซอยประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-4060, 0-2911-2486
E-mail Addresssk_woodtech@hotmail.com
LINE0846543216
 1. คุงการช่าง
ฝั่งถนนL
ที่อยู่413 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-1984, 08-9992-0143
 1. เรวัต การช่าง
ฝั่งถนนL
ที่อยู่423 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพ 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-3389
 1. มงคล การช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่925 ซอยประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800
เบอร์ติดต่อ09-2396-7986, 0-2585-5548
LINE0923967986

 1. วัฒนาการช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่350-352 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2911-2877-78, 09-2119-7821
E-mail Addressekkrapruk@hotmail.com
LINEpapa.08
 1. ประยุกต์ศิลป์
ฝั่งถนนR
ที่อยู่503/3 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2911-2668, 0-2911-2957

กลุ่มที่ 4 (D) – กลุ่มประตู, หน้าต่าง, วงกบ

 1. ฮ่งเฮง
ฝั่งถนนL
ที่อยู่11 ซอยประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ แขวงบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-918-2095, 08-9159-3278
LINE0891593278
 1. กิติภัณฑ์พาณิชย์
ฝั่งถนนR
ที่อยู่10/1 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ02-585-4785, 02-912-76477-9
FacebookTong Furniture
LINE0846392581

 1. หจก. ส.สมประชาค้ากระจกและวัสดุ
ฝั่งถนนL
ที่อยู่40 ซอยประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ แขวงบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ02-912-7825-6, 0-2912-7741, 09-6716-7788
E-mail Addresss.sompracha@gmail.com
FacebookSSG Glass
LINE@ssg.glass.th
Websitewww.ssg-glass.com
 1. บริษัท สิริวโร จำกัด
ฝั่งถนนL
ที่อยู่55-57 ซ. ประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-7637, 08-1837-5298
E-mail Addresssirivaro@gmail.com
Facebookบริษัท สิริวโร จำกัด, @NongPurisit
LINEsirivaro
Websitewww.goldenwood.co.th
Youtubewww.youtube.com/watch?v=KwrytXn4yec
 1. อนันตทรัพย์ค้าไม้
ฝั่งถนนL
ที่อยู่61 ซ. ประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ แขวงบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ09-2523-9524
Facebookอนันตทรัพย์ค้าไม้
LINE0864229792
 1. บางโพซัพพลาย
ฝั่งถนนR
ที่อยู่86-88 ซอยประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ แขวงบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-6276, 08-6334-6850
E-mail Addressbangpho_supply@hotmail.com
Facebook@bangpho.door
LINE0813403155
 1. ส่วนการช่าง (สำนักงานใหญ่)
ฝั่งถนนL
ที่อยู่65/1-3 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-2291
Facebook@suanbangpo
LINE@suan.bangpo
Websitewww.suankarnchang.com
 1. บริษัท สุพรรณ วู้ดแลนด์ จำกัด
ฝั่งถนนL
ที่อยู่323 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซือ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-4101
Facebookสุพรรณวู้ดแลนด์ กระจกหรู ประตูสวย
Websitewww.suphanwoodland.com
 1. ไม้ตรี
ฝั่งถนนL
ที่อยู่403 ซอยประชานฤมิตร บางฃื่อ บางฃื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-8900
 1. หจก. พี โอ โมเดิร์น โฮม
ฝั่งถนนL
ที่อยู่407, 409, 411 ถนนประชารษฎร์สาย 1 ซอย 24 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-7748, 09-8165-6544
E-mail Address pstwood@hotmail.com
LINE0981656544
 1. สหชัยค้าไม้
ฝั่งถนนR
ที่อยู่406 ซอยประชานฤมิตร ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
เบอร์ติดต่อ0-2911-3887, 08-1337-0500
E-mail Addressparwrung@hotmail.com
Facebook@sahachaibangpho
LINE0813370500
 1. พรโชคชัย ประตูไม้
ฝั่งถนนL
ที่อยู่751, 753, 755, 757 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-5029, 0-2587-4120, 08-6900-2490
LINE@pornchokchai
 1. วิชั้นกลาส
ฝั่งถนนL
ที่อยู่889 ถนนประชานฤมิตร สาย 1 ซอย 24 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เบอร์ติดต่อ0-2911-5690, 08-1377-0177
E-mail Addressvisionglass2007@yahoo.com
Facebook@visionglassthailand
Websitewww.visionglass.net

กลุ่มที่ 5 (E) – กลุ่มไม้แกะสลัก, ฉลุ, กลึง, ป้ายไม้

 1. ไตรวาดกรุ๊ป
ฝั่งถนนR
ที่อยู่36 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800
เบอร์ติดต่อ08-6708-5822, 0-2585-1062
LINEtriwad.shop
 1. บ้านอินคำ/ล้านอินคำ
ฝั่งถนนR
ที่อยู่44 ถนนประชานฤมิตร แขวงบงซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-8049-50
E-mail Addressincome.bangpho@hotmail.com
Facebook@Baanincome
LINEbaanincome
Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=bV1iQRnlyX8
 1. สมบัติการช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่74 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800
 1. ง้วนฮวดเฮง
ฝั่งถนนL
ที่อยู่59 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-2467
 1. เล็กแกะสลัก
ฝั่งถนนR
ที่อยู่327/3 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ09-2941-9540
 1. ประดิษฐ์ศิลป์ค้าไม้
ฝั่งถนนR
ที่อยู่243/23 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800
เบอร์ติดต่อ09-9820-4478
E-mail Addressp.d.s_2516@hotmail.com
LINE@praditsin
 1. ปฐมพรชัยการช่าง
ฝั่งถนนL
ที่อยู่327/16 ซ .ประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม
เบอร์ติดต่อ0-2912-8474, 08-7831-9911, 08-1770-6837
E-mail Addressnatta7187@gmail.com
LINEnatta7187
Websitewww.prathompornchai.com
 1. บจก.โปรคัท ดีไซน์
ฝั่งถนนR
ที่อยู่242/43 ถนนประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-0988-2132, 08-6353-5366
E-mail Addressprocutwork@gmail.com
FacebookProcut Fretwork Design
LINE@procut
Websitewww.procutwork.com
 1. มาลัยแกะสลัก
ฝั่งถนนL
ที่อยู่437 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-1821-6002, 08-8881-2961, 08-4907-8063, 0-2585-6765
E-mail Addresstanapon4351@hotmail.com
 1. บัญชา การช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่358 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-6050, 08-1914-6095, 08-5994-0096, 08-6821-8074
LINE0868218074
 1. บุญส่งการช่าง
ฝั่งถนนL
ที่อยู่503/5 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-1860, 08-2891-5969
E-mail Addressboonsong_nok@hotmail.com
LINE0828915969
 1. หจก. ประดิษฐ์ศิลป์ดี
ฝั่งถนนL
ที่อยู่376/38 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800
LINE@praditsindee
 1. ณรงค์ การช่าง
ฝั่งถนนL
ที่อยู่891 ซอยประชานฤมิตร บางฃื่อ บางฃื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-0479, 08-9137-3677
LINE0891373677
 1. ปรีชาแกะสลัก
ฝั่งถนนL
ที่อยู่923 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-6032-9367, 08-5908-0687
 1. อยุธยาแกะสลัก
ฝั่งถนนL
ที่อยู่931/6 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ08-1904-0228, 0-2911-5990
E-mail Addressmeereuksom@yahoo.co.th

กลุ่มที่ 6 (F) – กลุ่มหิ้งพระ, โต๊ะหมู่บูชา

 1. พรพัฒน์
ฝั่งถนนR
ที่อยู่178 ถนนประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-5500, 08-9069-7711
LINEmiijjoy
 1. ร้านไอเดียโต๊ะหมู่
ฝั่งถนนR
ที่อยู่224 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-7813-7582
LINEmiijjoy
 1. รุ่งกมลสุสิน
ฝั่งถนนL
ที่อยู่433 ถนนประชานฤมิตร บางฃื่อ บางฃื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-2066, 09-9617-2341
E-mail Addressdusit_v@yahoo.com
Facebook@rungkamolsusin
LINE0996172341
 1. นวลหิ้งพระ
ฝั่งถนนL
ที่อยู่931/7 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2911-4348, 08-9886-0144
LINE0898860144

กลุ่มที่ 7 (G) – กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง, เฟอร์นิเจอร์หลุยส์

 1. บริษัท ใช่ฮง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ฝั่งถนนL
ที่อยู่5/2 ถนนประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-5856
E-mail Addresschaihongfurniture@gmail.com
LINEsuwathan
 1. บริษัท กีรติ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ฝั่งถนนR
ที่อยู่12/1 ถนนประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ09-5951-5505, 09-5545-0644, 0-2585-6049
E-mail Addressktwooding@gmail.com
Facebook@ktwooding
LINE@keeratifurniture
Websitewww.kttable.com
 1. บจก. เอส ที เอส เฟอร์นิเจอร์โฮม 2004
ฝั่งถนนL
ที่อยู่21, 23 ถนนประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-2601, 0-2585-0986
E-mail Addressinfo@stsfurniture.com
Facebook@stsfurniture
LINE@stsfurniture
Websitewww.stsfurniture.com
 1. บริษัท โรงงานตั้งย่งฮั่วเส็ง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ฝั่งถนนR
ที่อยู่336/2 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 24 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-3920, 0-2912-7202, 0-2587-1457
E-mail Addresstangyongm1969@gmail.com
Facebook@tangyongm
LINE0922816638
Websitewww.louisteakwood.com
 1. บจก.พรพิพัฒน์เฟอร์นิเจอร์
ฝั่งถนนR
ที่อยู่108 ถนนประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-1457
Facebookห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิพัฒน์เฟอร์นิเจอร์
 1. หจก. ไต่เส็งเฟอร์นิเจอร์
ฝั่งถนนL, R
ที่อยู่75/1-2 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 24 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-4566, 0-2587-2668
E-mail Addresstaiseng.info@gmail.com
Facebookไต่เส็งเฟอร์นิเจอร์
LINE0887860405
Websitewww.taiseng-furniture.com
 1. บจก. สุพรรณคลาสสิคโฮม
ฝั่งถนนR
ที่อยู่131 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-6780, 08-7102-6660
E-mail Addresssuphan_classichome@hotmail.com
Facebook@SuphanClassichomeOfficial
LINEschipad
Websitewww.suphanclassichome.com
 1. บริษัท บางโพ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ฝั่งถนนL
ที่อยู่327/7-8 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-1882-8222, 0-2587-1357
E-mail Addressinfo@bangphofurniture.com
Websitewww.bangphofurniture.com
 1. ปวีณการช่าง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่234, 236 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-3324, 0-2587-8241
Facebook@sangtongwoodland
E-mail Addresspaween_234@hotmail.com
LINE0858233539
 1. บริษัท เอส.ยู. คลาสสิค จำกัด
ฝั่งถนนL
ที่อยู่393-399 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1/24 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-7387, 08-6330-2906-7
E-mail Addresswanasak1996@hotmail.com
Facebookบริษัท เอส.ยู. คลาสสิค จำกัด
LINE0863302906
 1. VS Furniture
ฝั่งถนนR
ที่อยู่242/5 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-1815-8700
LINEwiyadavs
Websitevsfurniture.industry.in.th
 1. inTeak
ฝั่งถนนR
ที่อยู่242/6-8 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2911-5049, 08-1208-5125
E-mail Addressinteakfurniture@gmail.com
FacebookinTeak Furniture
Websitewww.inteakfurniture.com
 1. Soul Mate
ฝั่งถนนL
ที่อยู่417 ซอยประชานฤมิตร บางฃื่อ บางฃื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-1442-0267, 0-2912-6360
E-mail Addresssoulmate.serm@hotmail.com
FacebookSoulmate Retro Furniture
LINE@soulmatefurniture
Websitewww.soulmatefurniture.com
 1. ช.โชคดี เฟอร์นิเจอร์
ฝั่งถนนL
ที่อยู่425, 427, 429 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางฃื่อ เขตบางฃื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-3405, 0-2587-4692
E-mail Addressekkrapruk@hotmail.com
Facebookช โชคดี เฟอร์นิเจอร์
LINE@chorchkodee
 1. เดวา แพนเทล่า
ฝั่งถนนL
ที่อยู่385/20 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางฃื่อ เขตบางฃื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2586-7634-5
Facebook@devapantelarshop
LINE@devapantelar
 1. The EST Galleria
ฝั่งถนนL
ที่อยู่439 ซอยประชานฤมิตร บางฃื่อ บางฃื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-4905
E-mail Addressestshop222@gmail.com
Facebook@estgalleria
 1. brandini decor
ฝั่งถนนL
ที่อยู่242/46-47 ซอยประชานฤมิตร บางฃื่อ บางฃื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2586-7576, 08-2749-5999
E-mail Addressbrandini-decor@hotmail.com
Facebook@brandinidecor
LINEbrandini_decor
Websitewww.brandini-decor.com
 1. เบิกบาน ฟลอร์
ฝั่งถนนL
ที่อยู่384/3 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 24 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-6885-6473, 08-3537-3822
E-mail Addressctt2549@hotmail.com
LINE0868856473
 1. บริษัท ประสิทธิ์เฟอร์นิเจอร์และค้าไม้ จำกัด
ฝั่งถนนL
ที่อยู่619-621 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-6950, 08-1808-8283
E-mail Addressps.furniture@hotmail.com
Facebook@psfurnitureandtradewood
 1. บางโพเดคคอร์
ฝั่งถนนL
ที่อยู่513-513/1 ถนนประชานฤมิตร แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

กลุ่มที่ 8 (I) – กลุ่มหุ้มเบาะ, โซฟา, กระจก, สแตนเลส, ครัว

 1. หจก. เอช.พี.อินทีเรีย
ฝั่งถนนR
ที่อยู่46-48 ประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-9070, 09-4936-8889
E-mail Addresshp-interior@msn.com
Facebook@H.P.INTERIOR
LINEptw-stainless
Websitewww.hp-interiors.com
 1. บจก. ไอเดียแสตนเลส
ฝั่งถนนR
ที่อยู่80/1 ประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-0254, 0-2585-2217
LINE0813025595

 1. สมหมายการช่าง
ฝั่งถนนL
ที่อยู่105 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-5246-6631
Facebook@sofasommai
LINEartmeeyod
 1. แดงการช่าง
ฝั่งถนนL
ที่อยู่107 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2586-7856, 08-1868-3560
E-mail Addresssirivaro@gmail.com
LINErandaeng
 1. หจก. เบสท์รูม อลูมินัม
ฝั่งถนนR
ที่อยู่242/20 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-3495-6071, 06-3879-2899
LINEnewbestroom
 1. Osama (หจก.ศิริรุ่งเรือง 1993)
ฝั่งถนนR
ที่อยู่240 ถนนประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-0211-9953, 0-2911-2228
LINE0802119953
Websitewww.osama.co.th
 1. ไอเดียลสตีล เฟอร์นิเจอร์
ฝั่งถนนR
ที่อยู่65 ซ.ประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-2291
Websitewww.ideasteelfurniture.com
 1. ไอเดียล สตีลคลาส
ฝั่งถนนL
ที่อยู่327/9-11 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-1353, 08-8505-5572
 1. หนุ่มโซฟา
ฝั่งถนนR
ที่อยู่328 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ06-3167-9320
LINE0631679320
 1. เจ.เค เฟอร์นิเจอร์
ฝั่งถนนL
ที่อยู่927-931 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-2325, 08-1442-3521
E-mail Addressjk-furniture@hotmail.com
LINE0814483521
 1. ไอเดีย สตีล เฟอร์นิเจอร์
ฝั่งถนนL
ที่อยู่919 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 24 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2051-1634, 08-5834-1634
E-mail Addressidea_steelfurniture@hotmail.com
LINE0858341634
Websitewww.ideasteelfurniture.com

กลุ่มที่ 9 (J) – กลุ่มฟิตติ้ง, ฮาร์ดแวร์, สี, เครื่องมือ, ซ่อม

 1. Happidea
ฝั่งถนนR
ที่อยู่2/2 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-9038
 1. บจก. บางโพ ออลล์ ฮาร์ดแวร์
ฝั่งถนนL
ที่อยู่9 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ แขวงบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-1701-02, 08-1899-8927
LINE0818998927
 1. หจก. เจาฮั้วเฮง ค้าไม้
ฝั่งถนนR
ที่อยู่2/4-5 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-9081, 06-2365-9982
E-mail Addressinfo@stsfurniture.com
LINEnoijhh
 1. ไทยฟิตติ้งส์ โฮม (สาขา 01)
ฝั่งถนนR
ที่อยู่104 ถนนประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-4255, 0-2585-5132, 09-1885-7999
E-mail Addresssale2@thaifitting.com
Facebook@tfh01
LINE@thaifitting
Websitewww.thaifitting.com
 1. ไต่เส็ง เฟอร์นิเจอร์ฮาร์ดแวร์
ฝั่งถนนL
ที่อยู่721 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 24 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-4566
LINE0617064906
 1. SKC Home Center
ฝั่งถนนR
ที่อยู่138-156 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-2291, 0-2585-7812
Facebook@suanbangpo
LINE@suan.bangpo
Websitewww.suankarnchang.com
 1. ซีบี ไดมอนด์ เทรดดิ้ง
ฝั่งถนนL
ที่อยู่123 ถนนประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-9002
 1. บริษัท ยูแฟม เดคคอเรชั่น จำกัด
ฝั่งถนนL
ที่อยู่129 ถนนประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-7180-4
Facebook@ufam.decoration
LINE0839881285
 1. บจก. สุพรรณพาวเวอร์ทูลส์
ฝั่งถนนL
ที่อยู่133, 135, 137, 139 ถนนประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-6809-10, 08-1902-7172
E-mail Addresssuphanpowertools@gmail.com
FacebookSuphan PowerTools
LINE0819027172
Websitewww.suphanpowertools.com
 1. เพชรการช่าง
ฝั่งถนนL
ที่อยู่321 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-3126, 08-7879-5566
LINEjua1
 1. สุพรรณฮาร์ดแวร์ เอส พี แมชชินเนอรี
ฝั่งถนนR
ที่อยู่178/1 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-6400, 0-2585-6770
 1. ชัยชนะฮาร์ดแวร์
ฝั่งถนนL
ที่อยู่327/14-15 ถนนประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-3841-2
 1. โชว์รูม Hefele
ฝั่งถนนL
ที่อยู่405 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-8521
E-mail Addressinfo@hafele.co.th
Facebook@HafeleThailand
Websitewww.hafelethailand.com
 1. พีดี เทคนิค
ฝั่งถนนR
ที่อยู่242/44-45 ซ. ประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-9512, 08-1912-8048
E-mail Addressp.d.technic@hotmail.co.th
Facebook@pdtechnic
LINE0819128048
 1. พูลพัฒนาซัพพลาย
ฝั่งถนนL
ที่อยู่497 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-8016, 0-2911-2792
LINEmuu497
 1. สามพัน มอเตอร์
ฝั่งถนนR
ที่อยู่242/30 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 24 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-1860-3633, 0-2585-3417
E-mail Addressestshop222@gmail.com
Facebookร้านสามพันมอเตอร์
LINE0870330363
 1. ไทยฟิตติ้งส์ โฮม (สาขา 02)
ฝั่งถนนR
ที่อยู่412, 412/1 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-7813, 09-1885-7999
E-mail Addresssale2@thaifitting.com
Facebook@tfh01
LINEsm029114445
Websitewww.thaifitting.com
 1. บริษัท กรุงเทพ ง้วนเฮงล้ง 888 จำกัด
ฝั่งถนนR
ที่อยู่335-337 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-1519, 0-2585-4317, 08-6669-9449, 08-1889-0431
E-mail Addressctt2549@hotmail.com
LINEwimpun, hiriotapa
Websitewww.วัสดุก่อสร้าง888.com

กลุ่มที่ 10 (K) – กลุ่มออกแบบ, ผ้าม่าน, ของแต่งบ้าน, กรอบรูป

 1. สันทัดไม้งาม
ฝั่งถนนR
ที่อยู่38 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เบอร์ติดต่อ08-0802-9009
LINE@phari
 1. บางโพเฟรม
ฝั่งถนนR
ที่อยู่62 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-1513-2724
LINE0815132724
 1. บจก. เอ พลัส เดคคอร์
ฝั่งถนนR
ที่อยู่98 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-6081-2, 09-5823-6616
E-mail Addressaplus_decore@yahoo.com
Facebook@aplusdecor8
LINE@aplusdecor
Websitewww.adecorate.com
 1. คมการช่าง
ฝั่งถนนL
ที่อยู่327 ถนนประชานฤมิตร บางฃื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-6998-3311, 09-5561-6761
LINE0869983311
 1. ธนกร อาร์ต แอนด์ เดคคอร์
ฝั่งถนนR
ที่อยู่208 ถนนประชานฤมิตร บางฃื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-7805, 08-1559-7142
E-mail Address3tdart@gmail.com
LINE3tdart
 1. idspace
ฝั่งถนนL
ที่อยู่387 ถนนประชานฤมิตร บางฃื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ09-6685-8012
LINE0802119953
E-mail Addressidpakaphol@outlook.co.th
FacebookIdentity Space
LINEid.space
 1. V.L.Y หมอนขิดไทย
ฝั่งถนนL
ที่อยู่131/4 ถนนประชานฤมิตร บางฃื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-1685-5453, 0-2585-6687
LINE0816855453