Skip to content
Banner website
bradford

ถนนสายไม้บางโพ ตำนานที่มีชีวิต

แหล่งผลิตไม้ ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน และแหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต

เลือกจุดหมาย บนถนนสายไม้

แนะนำร้านค้า

บนถนนที่มีความยาวเพียง 1 กิโลเมตร ถนนสายไม้กลับมีธุรกิจเกี่ยวกับไม้มากกว่า 200 ร้านค้า ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนานมากกว่า 60 ปี ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

ข่าวสารและกิจกรรม

รวมข่าวสารและกิจกรรม บนถนนสายวัฒนธรรม ที่เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ และแหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต ที่ถ่ายทอดเรื่องราว ผ่านวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของช่างฝีมือชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ถูกเก็บรักษาภูมิปัญญา และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

พันธมิตรของเรา

Partnership and Sponsorship

BANGPHO WOODSTREET

ร่วมสนับสนุน พร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ หรือสนใจเพิ่มร้านค้าจากถนนสายไม้ บนเว็บไซต์ของเรา