Skip to content

แนะนำร้านค้า

1 กิโลเมตร 200 ร้านค้า

กลุ่มที่ 1 (A) – กลุ่มไม้แปรรูป, ไม้อัด, ไม้เทียม, ผ่าไส

กลุ่มที่ 2 (B) – กลุ่มไม้พื้น, ปาร์เก้, พื้นลามิเนต, ไวนิล

กลุ่มที่ 3 (C) – กลุ่มไม้คิ้ว, ไม้บัว, ไม้บันได

กลุ่มที่ 4 (D) – กลุ่มประตู, หน้าต่าง, วงกบ

กลุ่มที่ 5 (E) – กลุ่มไม้แกะสลัก, ฉลุ, กลึง, ป้ายไม้

กลุ่มที่ 6 (F) – กลุ่มหิ้งพระ, โต๊ะหมู่บูชา

กลุ่มที่ 7 (G) – กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง, เฟอร์นิเจอร์หลุยส์

กลุ่มที่ 8 (I) – กลุ่มหุ้มเบาะ, โซฟา, กระจก, สแตนเลส, ครัว

กลุ่มที่ 9 (J) – กลุ่มฟิตติ้ง, ฮาร์ดแวร์, สี, เครื่องมือ, ซ่อม

กลุ่มที่ 10 (K) – กลุ่มออกแบบ, ผ้าม่าน, ของแต่งบ้าน, กรอบรูป

กลุ่มที่ 11 (L) – กลุ่มอาหาร, เครื่องดื่ม, ร้านค้าปลีก, อื่นๆ