Skip to content

กลุ่มที่ 1 (A) – กลุ่มไม้แปรรูป, ไม้อัด, ไม้เทียม, ผ่าไส

 1. บริษัท ทวีกิจผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด
ฝั่งถนนL
ที่อยู่5/1 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-0330, 0-2587-3322, 0-2912-6475
E-mail Addresssale@thaitimber.com
Facebook@taveekij2523
LINE0830088037
Websitewww.thaitimber.com
 1. หจก. น่ำเซ้งล้ง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่396/2 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-6933, 0-2912-7324-5
LINE0830088037
 1. ชัยเจริญ ฮาร์ดแวร์
ฝั่งถนนL
ที่อยู่17 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ0-2586-7878-9, 0-2586-7889-90
E-mail Addresswalaporn.p@gmail.com
Facebook@ChaicharoenHardware
LINE0818189391
 1. หจก. พ.พัฒนาสิทธิ์
ฝั่งถนนL
ที่อยู่41, 43 ถ.ประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-5063, 0-2585-1532
E-mail Addressoomzin@gmail.com
Facebook@taveekij2523
LINE0887571683
 1. มกเซ่ง ค้าไม้
ฝั่งถนนL
ที่อยู่63 ถ.ประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2586-7895, 0-2912-9299
E-mail Addressmoksengtimber@gmail.com
Facebook@moksengtimber
 1. หจก. วิวัฒน์พนาค้าไม้
ฝั่งถนนL
ที่อยู่65 ซ.ประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-7575, 0-2585-8765
 1. บจก. ส.สามัคคี คอร์ปอร์เรทท์
ฝั่งถนนR
ที่อยู่94, 94/8-9 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-8449, 0-2585-2440, 0-2585-7474
E-mail Addresss_samakkee@yahoo.com
LINEs.samakkeecorp
Websitewww.samakkeetimber.com
 1. บจก. ส.ทวีกิจค้าไม้
ฝั่งถนนL
ที่อยู่67, 69 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-6664-4604
 1. บจก. แสงทองวู้ดแลนด์
ฝั่งถนนL
ที่อยู่101, 103 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ 0-2585-5675, 08-6313-0915, 08-7684-5010
Facebook@sangtongwoodland
LINE0876845010
 1. วนศักดิ์ ค้าไม้
ฝั่งถนนR
ที่อยู่164-166 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-8983
E-mail Addresswanasak1996@hotmail.com
LINEwanasak164166
 1. บริษัท สุพรรณค้าไม้ จำกัด
ฝั่งถนนR
ที่อยู่168, 170, 172, 174, 176 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-2383, 0-2585-9532, 0-2912-6398
 1. สิทธิกิจ ค้าไม้
ฝั่งถนนL
ที่อยู่391 ซอยประชานฤมิตร บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2912-6828-9
E-mail Addresssittikit.np@hotmail.co.th
 1. หจก. พฤกษาทอง
ฝั่งถนนR
ที่อยู่242/1-2 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม 10800
เบอร์ติดต่อ0-2911-4997, 09-8165-6545
E-mail Addresspstwood@hotmail.com
LINEpstwood
Websitewww.pstwood.com
 1. หจก. เอกพฤกษ์
ฝั่งถนนR
ที่อยู่242/48 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-2381, 0-2585-0773, 08-1659-7251
E-mail Addressekkrapruk@hotmail.com
LINE0869980810
 1. บจก. วีเอ็นเอส วู้ด
ฝั่งถนนR
ที่อยู่358/1 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ08-6316-2761, 0-2911-2439
E-mail Address
Facebook
LINEnhoo-pk
Websitewww.vnswood.com
 1. หจก. วนาสุวรรณค้าไม้
ฝั่งถนนR
ที่อยู่385/28 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-6396, 0-2585-4784, 0-2556-1293-4
 1. หจก. สิริลัพธ์ค้าไม้
ฝั่งถนนR
ที่อยู่372/1-7 ถนนประชานฤมิตร แขงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-7888, 0-2585-6919, 0-2587-6695
Facebookสิริลัพธ์ค้าไม้
LINEslwood11
 1. หจก. เกรียงไกร ค้าไม้
ฝั่งถนนR
ที่อยู่408/1 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2587-1535, 0-2911-2583, 0-2585-2552, 0-2585-6735, 0-2911-5288
E-mail Addressctt2549@hotmail.com
FacebookPlatinum Wood
LINE@platinumwood
 1. บริษัท วิวัฒน์ชัยค้าไม้ จำกัด
ฝั่งถนนL
ที่อยู่725 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-6950, 08-1808-8283
E-mail Addressvarissara.h@gmail.com
Facebook@vkfloor
LINE0818088283
Websitewww.vkfloor.com
 1. หจก. ร่วมสุข ค้าไม้
ฝั่งถนนL
ที่อยู่875-879 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-1222, 0-2585-9427
Facebookร่วมสุข ค้าไม้
LINE@ruamsukwood
 1. ชัยพฤกษ์ ค้าไม้
ฝั่งถนนL
ที่อยู่883-885 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์ติดต่อ0-2585-4118, 09-5831-8585
LINEwiboonph

เราร่วมกันแชร์ทุกเรื่องราว บนถนนสายไม้บางโพ ตำนานที่มีชีวิต (Bangpho Wood Street)

Facebook
Twitter

Related Posts