Skip to content

Bangkok Design Week 2023

ทีม Bangpo Woodstreet และนักออกแบบรุ่นใหม่ ปลุกชีวิตถนนสายไม้บางโพ ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy ของกรุงเทพ  ที่เป็นจุดเชื่อต่อระหว่าง ภูมิปัญญางานช่างไม้ไทย ผสมผสานกับไอเดียจากนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ โดยบางโพ ได้รับคัดเลือกจาก ศูนย์การสร้างสรรค์และออกแบบ หรือ TCDC ให้เป็นพื้นที่จัดแสดงหลักในงาน Bangkok Design Week 2023 ภายใต้แนวคิด ถนนสายไม้บางโพ ตำนานที่มีชีวิตที่บางโพ ไม่ได้เพียงแค่แหล่งผลิตไม้ และเฟอร์นิเจอร์ แต่เป็นถนนสายวัฒนธรรม ภูมิปัญญาช่างศิลป์ ผสมผสานกับไอเดีย สู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด และยังคงภูมิปัญญาเรียนรู้ของช่างฝีมือ และ งานไม้ ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และเปิดกว้างให้เป็นเป็นศูนย์กลางเรียนรู้การให้กับทุกคน ที่เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ และแหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต ที่ถ่ายทอดเรื่องราว ผ่านวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของช่างฝีมือชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ถูกเก็บรักษาภูมิปัญญา และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

เราร่วมกันแชร์ทุกเรื่องราว บนถนนสายไม้บางโพ ตำนานที่มีชีวิต (Bangpho Wood Street)

Facebook
Twitter

Related Posts